Sprowadzenie samochodu z USA na mienie przesiedleńcze

10 listopada 2018

Zakup i import samochodu z USA to proces, który obłożony jest wieloma dodatkowymi opłatami. Wartość pojazdu oraz koszty transportu to nie wszystkie wydatki. Do ostatecznej ceny należy doliczyć także opłaty celne.

Należą do nich podatek VAT, akcyza oraz cło. W niektórych przypadkach koszty można zmniejszyć lub uzyskać zwolnienie od konieczności ich opłacania. Dzieje się tak np. w przypadku importu pojazdów zabytkowych.

Zwolnienie można także uzyskać, kiedy w grę wchodzi sprowadzenie samochodu z USA na mienie przesiedleńcze. Jest to wyjątkowo korzystny sposób importu. Czym on jest i dla kogo jest przewidziany?

Co to jest mienie przesiedleńcze?

Sprowadzenie samochodu z USA na mienie przesiedleńcze jest bardzo korzystną formą, która zwalnia z niektórych dodatkowych opłat. Mienie przesiedleńcze w rozumienia prawa dotyczy przewozu z zagranicy w ramach przeprowadzki własnych rzeczy osobistych, które przeznaczone są dalszego własnego użytkowania.

W skład mienia przesiedleńczego, które podlega innym zasadom przewozu, zaliczają się również pojazdy mechaniczne, w tym oczywiście samochody oraz motocykle. Dzięki temu, niektórzy zyskują możliwość korzystnego przewozu samochodu do kraju.

Jakie korzyści stwarza mienie przesiedleńcze?

Sprowadzenie samochodu z USA na mienie przesiedleńcze zwalania z konieczności uiszczenia niektórych opłat. Zgodnie z prawem unijnym, towary sprowadzane nie z państwa członkowskich, objęte są koniecznością opłacenia cła, którego zadaniem jest ochrona rynku wewnętrznego.

Mienie przesiedleńcze zwalnia z tego obowiązku. Samochód sprowadzany z USA w ramach przesiedlenia mienia osobistego nie podlega zatem opłacie celnej.

Taki przewóz zwalania także z konieczności uiszczenia akcyzy.

Trzecim udogodnieniem wynikającym z mienia przesiedleńczego jest zmniejszona stawka podatku VAT.

Standardowo, importer zobowiązany jest do zapłacenia VAT w wysokości dwudziestu trzech procent wartości pojazdu w przypadku rozliczania w Polsce lub dziewiętnastu procent wartości, kiedy podatek będzie regulowany na terenie Niemiec w ramach wewnątrzwspólnotowego rozliczenia.

Sprowadzenie samochodu z USA na mienie przesiedleńcze umożliwia zmniejszenie stawki podatku VAT do dziewięciu procent wartości pojazdu.

Kiedy można skorzystać z mienia przesiedleńczego?

Mienie przesiedleńcze to pojęcia, które dotyczy osób przeprowadzających się z zagranicy. W przypadku sprowadzania auta z USA na mienie przesiedleńcze, należy wykazać co najmniej rok legalnego pobytu w Stanach oraz półroczne użytkowanie pojazdu.

Warunkiem uzyskania tytułu mienia przesiedleńczego jest przewóz samochodu z przeznaczeniem do własnego użytkowania. Oznacza to, że auta nie można sprzedać, ani oddać osobie trzeciej od razu po przyjeździe.

Pojazd musi być użytkowany przez właściciela przez okres co najmniej dwunastu miesięcy od jego wprowadzenia na teren kraju. Sprzedaż ma w tym kontekście szerokie znaczenie. Nie chodzi tu jedynie o zbycie pojazdu na rzecz osoby trzeciej, ale także przeznaczenie auta do wykonywania działalności gospodarczej.

Żeby nie zostały naruszone zasady mienia przesiedleńczego, samochód nie może zostać wpisany w obręb ewidencji majątkowej firmy w okresie co najmniej dwunastu miesięcy od sprowadzenia do kraju. Użytkowanie samochodu ma być zatem własne, ale także i prywatne, pozbawione charakteru służbowego.

Jakie formalności należy dopełnić?

Po spełnieniu wymaganych warunków, można przystąpić do procedury starania się o mienie przesiedleńcze. Żeby skorzystać z ulgi, należy złożyć w urzędzie celnym dokument wnioskujący o zwolnienie z cła.

Należy także udowodnić półroczne użytkowanie pojazdu. W tym celu, do dokumentacji celnej powinien być dołączony dowód rejestracyjny wystawiony na dane osoby, która stara się o zwolnienie z cła.

Warto dołączyć także dowód potwierdzający zakup samochodu, np. umowę.

Drugim niezbędnym czynnikiem jest udowodnienie legalnego pobytu w Stanach przez dwanaście miesięcy. W tym celu do dokumentacji należy dołączyć np. umowę o pracę lub dokumentację skarbową, potwierdzającą legalne odprowadzanie podatków na terenie USA przez okres roku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 - opinie, średnia opinia: 5,00 z 5)
Loading...